MOPS.271.01.2019. – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług objętych zadaniem pn.: ŚWIADCZENIE W ROKU 2020 USŁUG SPOŁECZNYCH O CHARAKTERZE PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZYM 10 Grudnia 2019

Plan zamówień publicznych na rok 2019 31 Stycznia 2019

MOPS.271.01.2019. – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług objętych zadaniem pn.: ŚWIADCZENIE W ROKU 2020 USŁUG SPOŁECZNYCH O CHARAKTERZE PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZYM 18 Listopada 2019

Plan zamówień publicznych na rok 2019 31 Stycznia 2019

MOPS.271.01.2018 – Postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego na wykonanie usług objętych zadaniem pn.: ŚWIADCZENIE W ROKU 2019 USŁUG O CHARAKTERZE PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZYM 14 Listopada 2018

Plan zmówień publicznych jednostki 2018 25 Stycznia 2018

MOPS.271.02.2017 – Przetarg nieograniczony pn. USŁUGI OPIEKUŃCZE w 2018r 17 Listopada 2017

MOPS.271.01.17 – Przetarg nieograniczony pn. ŚWIADCZENIE USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA RODZIN W KRYZYSIE 10 Kwietnia 2017

Plan zamówień publicznych jednostki 2017 9 Stycznia 2017

Dot. przetargu nr sprawy: MOPS.271.01.2016 – OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, BZP nr 369304-2016 z dn. 19.12.2016 20 Grudnia 2016

MOPS.271.01.16 – ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 7 Grudnia 2016

MOPS.271.01.16 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W DNIU 25.11.2016 r 25 Listopada 2016

MOPS.271.01.16 – Ogłoszenie o zamówieniu usługi – „ŚWIADCZENIE W ROKU 2017 USŁUG O CHARAKTERZE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM” 17 Listopada 2016

MOPS.271.01.2015 – OGŁOSZENIE o UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – BZP nr 1120 z dn. 04.01.2016 4 Stycznia 2016

MOPS.271.01.2015 – ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE OFERTY w dniu 04.01.2016 4 Stycznia 2016

MOPS.271.01.2015 – ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE OFERTY w dniu 21.12.2015 21 Grudnia 2015

MOPS.271.02.2015 – Zamówienie na Uzupełniające świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych w dni robocze, wolne soboty, niedziele i święta, łącznie ok. 1145 r-g w grudniu 2015r 18 Grudnia 2015

Dot. sprawy MOPS.271.01.2015 – ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY z dnia 14.12.2015 15 Grudnia 2015

MOPS.271.01.2015 – SIWZ – Przetarg nieograniczony na ŚWIADCZENIE USŁUG O CHARAKTERZE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r 17 Listopada 2015

Dot. sprawy MOPS.271.02.2014 – Przetarg nieograniczony na ŚWIADCZENIE USŁUG O CHARAKTERZE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r 4 Grudnia 2014

Dot. sprawy MOPS.271.01.2014 – Przetarg nieograniczony na ŚWIADCZENIE USŁUG O CHARAKTERZE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r 20 Listopada 2014

Dot. sprawy MOPS.271.03.2013 – Zamówienie na UZUPEŁNIAJĄCE USŁUGI PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZE w roku 2013 8 Listopada 2013

Dot sprawy MOSP.271.04.2013 – ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY z dnia 2013.11.08 8 Listopada 2013

Dot. sprawy MOPS.271.04.2013 – Przetarg nieograniczony na ŚWIADCZENIE USŁUG O CHARAKTERZE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r 29 Października 2013

Dot. sprawy MOPS.271.02.2013 – OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – BZP nr 213078 z dnia 04.06.2013 4 Czerwca 2013

Dot.sprawy MOPS.271.02.2013 – ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE OFERTY dot. Części 4 27 Maja 2013

Dot. sprawy MOPS.271.02.2013 – ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY dot. Części 1,2,3,4,5,6 ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot. Części 7 20 Maja 2013

ODPOWIEDZI na PYTANIA i WYJAŚNIENIA dotyczące SIWZ – z dnia 2013.05.07 7 Maja 2013

MOPS.271.02.2013 PRZEPROWADZENIE CYKLU SZKOLEŃ W FORMIE WARSZTATÓW 29 Kwietnia 2013

MOPS.271.01.2013 ZAWIADOMIENIE o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 26.04.2013 29 Kwietnia 2013

Przetarg nieograniczony na ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU CYKLU SZKOLEŃ W FORMIE WARSZTATÓW 17 Kwietnia 2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – BZP nr 484510 z dnia 03.12.2012 3 Grudnia 2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – BZP nr 468634 z dnia 23.11.2012 23 Listopada 2012

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY z dnia 2012.11.15 – Dot. sprawy MOPS.271.02.2012 15 Listopada 2012

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY z dnia 2012.11.14 14 Listopada 2012

ODPOWIEDZI na PYTANIA i WYJAŚNIENIA dotyczące SIWZ – dnia 2012.11.09 9 Listopada 2012

ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU CYKLU SZKOLEŃ W FORMIE WARSZTATÓW-MOPS.271.02.2012 5 Listopada 2012

ŚWIADCZENIE USŁUG O CHARAKTERZE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM-MOPS.271.01.2012 30 Października 2012

ŚWIADCZENIE USŁUG PRZYGOTOWANIA, DOSTAWY i WYDAWANIA POSIŁKÓW w okresie od 02.01.2012r. do 31.12.2012r – MOPS.271.03.2011 20 Grudnia 2011

ŚWIADCZENIE USŁUG O CHARAKTERZE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM MOPS.271.02.2011 20 Grudnia 2011

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – BZP nr 288108 z dnia 14.09.2011 14 Września 2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dnia 06.12.2010 7 Grudnia 2010

ŚWIADCZENIE USŁUG PRZYGOTOWANIA, DOSTAWY i WYDAWANIA POSIŁKÓW w okresie od 02.01.2011r. do 31.12.2011r 5 Listopada 2010

ŚWIADCZENIE USŁUG O CHARAKTERZE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r 10 Listopada 2010

Przetarg nieograniczony na świadczenie w roku 2010 usług przygotowania, dostawy i wydawania posiłków. 27 Października 2009

Przetarg nieograniczony na świadczenie w roku 2010 usług o charakterze pielęgnacyjno-opiekuńczym. 27 Października 2009

Przetarg nieograniczony na świadczenie w roku 2009 usług przygotowania, dostawy i wydawania posiłków. 17 Listopada 2008

Przetarg nieograniczony na świadczenie w roku 2009 usług o charakterze pielęgnacyjno-opiekuńczym. 17 Listopada 2008

Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych. 13 Grudnia 2007

Świad. usług przygotowania, dostawy i wydawania posiłków. 13 Grudnia 2007