Aktualny okres zasiłkowy trwa od 1 października 2019 roku do 31 maja 2021 r.

WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ OD LUTEGO 2021R W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

I OD KWIETNIA 2021R. W WERSJI PAPIEROWEJ.