Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu
Ulica Źródlana 1
Miejscowość 62-030 Luboń
Tel. (+48 61) 810 50 85, (+48 61) 810 50 08
Fax (+48 61) 810 50 85
E-mail
NIP 777-17-93-120
Konto 07 9043 1038 3038 0018 5404 0001 PBS o/Luboń
Powiat poznański
Województwo wielkopolskie
Obszar właściwości miasto Luboń
Dyrektor ośrodka Katarzyna Andrzejczak
Główna księgowa Joanna Borda- Musiałek
Zastępca dyrektora Justyna Juskowiak
Kierownik sekcji administracyjnej Katarzyna Kończal
Inspektor ochrony danych Katarzyna Kończal