MOPS Luboń
Źródlana 1
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Statystyka1,98%.2533
.Strona główna26,12%.33354
.Redakcja1,08%.1380
.Godziny Urzędowania0,76%.976
.Dane teleadresowe2,38%.3036
.Statut0,53%.675
.Świadczenia z pomocy społecznej0,41%.528
.Nagłówek 10,00%.5
.Wyszukiwarka0,10%.124
.Struktura organizacyjna0,09%.116
.Konkurs-księgowa0,11%.136
.Ogłoszenie listy kandytów0,09%.115
.Ogłoszenie wyniuku konkursu -księgowa0,08%.99
.Konkurs referent sekcji dodatków mieszkaniowych0,10%.132
.Nabór - referent sekcji świadczeń rodzinnych0,12%.154
.Ogłoszenie listy kandydatów0,09%.121
.Ogłoszenie listy kandydatów0,09%.109
.Ogłoszenie wyniku konkursu- referent sekcji świadczeń rodzinnych0,09%.113
.Ogłoszenie wyniku konkursu- referent sekcji dodatkow mieszkaniowych0,07%.90
.Nabór-referent sekcji świadczeń0,08%.96
.Ogłoszenie o zakończeniu procedury naboru na stanowisko referent sekcji świadczeń rodzinnych0,07%.85
.TEST0,00%.6
.Ogłoszenie wyniku konkursu - inspektor sekcji świadczeń rodzinnych0,07%.93
.Test0,00%.6
.Świad. usług przygotowania, dostawy i wydawania posiłków.8,43%.10763
.Struktura organizacyjna1,90%.2432
.Dokumenty1,34%.1717
.Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych.0,64%.818
.Nabór - podinspektor0,36%.457
.Ogłoszenie listy kandydatów0,06%.83
.Ogłoszenie wyniku konkursu - podinspektor0,05%.67
.Elektroniczny Urząd Podawczy0,78%.1000
.Nabór na stanowisko pracownika socjalnego0,40%.511
.Nabór referent ds ekonomicznych0,83%.1064
.Ogłoszenie listy kandydatów0,46%.583
.Nabór - referent0,41%.518
.Ogłoszenie wyniku konkursu - referent do spraw ekonomicznych0,43%.553
.Ogłoszenie listy kandydatów0,40%.515
.Konkurs podinspektor sekcji świadczeń0,33%.423
.Przetarg nieograniczony na świadczenie w roku 2009 usług o charakterze pielęgnacyjno-opiekuńczym.0,55%.702
.Przetarg nieograniczony na świadczenie w roku 2009 usług przygotowania, dostawy i wydawania posiłków.0,64%.818
.Nabór - podinspektor0,45%.578
.Ogłoszenie listy kandydatów0,43%.555
.Ogłoszenie listy kandydatów1,03%.1316
.Ogłoszenie listy kandydatów0,61%.773
.Nabór - kierownik sekcji pomocy społecznej i noclegowni0,45%.580
.Ogłoszenie listy kandydatów0,41%.528
.Przedłużony okres zasiłkowy0,18%.235
.Dochód z gospodarstwa rolnego0,13%.169
.Nowy okres zasiłkowy 2008/20090,16%.203
. Działania podejmowane przez organ właściwy wierzyciela0,10%.124
.Nowe świadczenie - dodatek dla dzieci uczęszczających do zerówki0,18%.231
.Komunikat w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka0,26%.335
.Wypłata świadczeń rodzinnych dla rolników0,13%.162
.Osoby uprawnione0,22%.284
.Wymagane dokumenty0,25%.316
.Wzory druków0,24%.310
.Katalog dochodu utraconego i uzyskanego0,13%.160
.Rodzaje świadczeń0,40%.505
.Zmiany kwot świadczeń rodzinnych0,27%.340
.Wzory druków0,11%.142
. Wzory druków0,29%.367
.Osoby uprawnione0,35%.448
.Pomoc społeczna, jej cele i zadania0,25%.323
.Pomoc społeczna - nowe kryteria0,30%.383
.Rejestr zmian20,25%.25861
.Wzory druków0,20%.261
.Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych0,37%.475
.Zmiany w przepisach o dodatkach mieszkaniowych0,22%.282
.Ogłoszenie wyniku konkursu0,03%.34
.Nabór- stanowisko urzędnicze0,09%.111
.Działania podejmowane przez organ właściwy dłużnika alimentacyjnego0,10%.133
.Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych0,14%.178
.Procedura postępowania0,09%.121
.Wstrzymanie prawa do zaliczki alimentacyjnej0,10%.122
.Wysokość zaliczki alimentacyjnej0,12%.155
.Wymagane dokumenty0,12%.159
.Osoby uprawnione do świadczenia z funduszu alimentacyjnego0,16%.199
.Osoby uprawnione0,13%.168
.Definicja zaliczki alimentacyjnej0,11%.141
.Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego0,16%.203
.Wymagane dokumenty0,15%.192
.Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego0,14%.184
.Dochód uprawniający do świadczeń0,14%.173
.Zaliczka alimetacyjna - Nowy okres zasiłkowy0,13%.160
.Lista kandydatów0,03%.43
.Ogłoszenie wyniku konkursu0,03%.36
.Ogłoszenie wyniku konkursu0,03%.34
.Nowelizacja rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881, z późn. zm.)0,18%.232
.Przetarg nieograniczony na świadczenie w roku 2010 usług o charakterze pielęgnacyjno-opiekuńczym.0,12%.154
.Przetarg nieograniczony na świadczenie w roku 2010 usług przygotowania, dostawy i wydawania posiłków.0,17%.214
.Nabór-KIEROWNIK SEKCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I NOCLEGOWNI0,00%.4
.Oferty pracy na rok 20090,47%.598
.Oferty pracy na rok 20080,24%.306
.Test0,00%.1
.Oferty pracy na rok 20100,45%.574
.ŚWIADCZENIE USŁUG O CHARAKTERZE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.0,18%.236
.ŚWIADCZENIE USŁUG PRZYGOTOWANIA, DOSTAWY i WYDAWANIA POSIŁKÓW w okresie od 02.01.2011r. do 31.12.2011r.0,17%.221
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY z dnia 26.10.20100,01%.9
.Ogłoszenia:0,43%.546
.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dnia 06.12.2010.0,15%.193
.Oferty pracy na rok 20111,55%.1980
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - BZP nr 288108 z dnia 14.09.20110,20%.250
.ŚWIADCZENIE USŁUG O CHARAKTERZE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM MOPS.271.02.20110,21%.269
.ŚWIADCZENIE USŁUG PRZYGOTOWANIA, DOSTAWY i WYDAWANIA POSIŁKÓW w okresie od 02.01.2012r. do 31.12.2012r - MOPS.271.03.20110,23%.300
.ŚWIADCZENIE USŁUG O CHARAKTERZE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM-MOPS.271.01.20120,15%.190
.ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU CYKLU SZKOLEŃ W FORM IE WARSZTATÓW-MOPS.271.02.20120,23%.288
.ODPOWIEDZI na PYTANIA i WYJAŚNIENIA dotyczące SIWZ - dnia 2012.11.090,16%.209
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY z dnia 2012.11.140,16%.208
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY z dnia 2012.11.15 - Dot. sprawy MOPS.271.02.20120,15%.192
.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - BZP nr 468634 z dnia 23.11.20120,20%.261
.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - BZP nr 484510 z dnia 03.12.20120,21%.267
.Przetarg nieograniczony na ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU CYKLU SZKOLEŃ W FORMIE WARSZTATÓW0,27%.349
.MOPS.271.01.20130,18%.232
.MOPS.271.02.2013 PRZEPROWADZENIE CYKLU SZKOLEŃ W FORMIE WARSZTATÓW0,28%.352
.ODPOWIEDZI na PYTANIA i WYJAŚNIENIA dotyczące SIWZ - z dnia 2013.05.07.0,21%.265
.Dot. sprawy MOPS.271.02.2013 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY dot. Części 1,2,3,4,5,6 ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot. Części 70,19%.241
.ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE OFERTY dot. Części 40,18%.236
.Dot. sprawy MOPS.271.02.20130,22%.277
.MOPS.271.04.20130,18%.232
.MOPS.271.04.20130,00%.1
.Dot sprawy MOSP.271.04.20130,17%.211
.Dot. sprawy MOPS.271.03.20130,19%.241
.Dot. sprawy MOPS.271.04.20130,18%.224
.Konkurs0,00%.1
.Oferty pracy na rok 20140,36%.464
.Dot. sprawy MOPS.271.01.20140,16%.206
.Dot. sprawy MOPS.271.02.20140,19%.238
.Dot. sprawy MOPS.271.02.20140,11%.143
.Dot. sprawy MOPS.271.02.20140,11%.140
.Oferty pracy na rok 20150,20%.257
.MOPS.271.01.2015 - SIWZ0,18%.225
.Ogłoszenie wyniku konkursu stanowisko urzędnicze - podinspektor0,07%.93
.Dot. sprawy MOPS.271.01.20150,07%.91
.MOPS.271.02.20150,07%.95
.MOPS.271.01.20150,10%.123
.MOPS.271.01.20150,10%.134
.MOPS.271.01.20150,12%.150
.Nabór - stanowisko urzędnicze referent0,00%.2
.Oferty Pracy na rok 20160,47%.599
.Wymagane dokumenty0,05%.69
.Wymagane dokumenty0,05%.67
.Wymagane dokumenty0,05%.66
.Wymagane dokumenty0,05%.66
.Wymagane dokumenty0,05%.66
.MOPS.271.01.16 - Ogłoszenie o zamówieniu usługi - „SWIADCZENIE W ROKU 2017 USŁUG O CHARAKTERZE PIELEGNACYJNO-OPIEKUNCZYM”0,10%.134
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W DNIU 25.11.2016 r.0,05%.67
.MOPS.271.01.16 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY0,04%.56
.Dot. przetargu nr sprawy: MOPS.271.01.2016 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, BZP nr 369304-2016 z dn. 19.12.20160,04%.53
.Plan zamówień publicznych jednostki 20170,07%.92
.Oferty Pracy na rok 20170,26%.334
.MOPS.271.01.17 - Przetarg nieograniczony pn. "ŚWIADCZENIE USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA RODZIN W KRYZYSIE "0,14%.177
 
.

. .
BIP - liczba wejść: 33354