MOPS Luboń
Źródlana 1
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Statystyka1,98%.2578
.Strona główna26,27%.34185
.Redakcja1,08%.1405
.Godziny Urzędowania0,76%.984
.Dane teleadresowe2,36%.3072
.Statut0,53%.685
.Świadczenia z pomocy społecznej0,42%.547
.Nagłówek 10,00%.5
.Wyszukiwarka0,10%.126
.Struktura organizacyjna0,09%.116
.Konkurs-księgowa0,10%.136
.Ogłoszenie listy kandytów0,09%.115
.Ogłoszenie wyniuku konkursu -księgowa0,08%.99
.Konkurs referent sekcji dodatków mieszkaniowych0,10%.132
.Nabór - referent sekcji świadczeń rodzinnych0,12%.154
.Ogłoszenie listy kandydatów0,09%.121
.Ogłoszenie listy kandydatów0,08%.109
.Ogłoszenie wyniku konkursu- referent sekcji świadczeń rodzinnych0,09%.113
.Ogłoszenie wyniku konkursu- referent sekcji dodatkow mieszkaniowych0,07%.90
.Nabór-referent sekcji świadczeń0,07%.96
.Ogłoszenie o zakończeniu procedury naboru na stanowisko referent sekcji świadczeń rodzinnych0,07%.85
.TEST0,00%.6
.Ogłoszenie wyniku konkursu - inspektor sekcji świadczeń rodzinnych0,07%.93
.Test0,00%.6
.Świad. usług przygotowania, dostawy i wydawania posiłków.8,27%.10763
.Struktura organizacyjna1,92%.2500
.Dokumenty1,36%.1771
.Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych.0,63%.818
.Nabór - podinspektor0,36%.462
.Ogłoszenie listy kandydatów0,06%.83
.Ogłoszenie wyniku konkursu - podinspektor0,05%.67
.Elektroniczny Urząd Podawczy0,78%.1019
.Nabór na stanowisko pracownika socjalnego0,40%.520
.Nabór referent ds ekonomicznych0,83%.1082
.Ogłoszenie listy kandydatów0,45%.592
.Nabór - referent0,40%.526
.Ogłoszenie wyniku konkursu - referent do spraw ekonomicznych0,43%.562
.Ogłoszenie listy kandydatów0,41%.527
.Konkurs podinspektor sekcji świadczeń0,33%.431
.Przetarg nieograniczony na świadczenie w roku 2009 usług o charakterze pielęgnacyjno-opiekuńczym.0,54%.709
.Przetarg nieograniczony na świadczenie w roku 2009 usług przygotowania, dostawy i wydawania posiłków.0,64%.830
.Nabór - podinspektor0,45%.589
.Ogłoszenie listy kandydatów0,43%.564
.Ogłoszenie listy kandydatów1,02%.1324
.Ogłoszenie listy kandydatów0,60%.784
.Nabór - kierownik sekcji pomocy społecznej i noclegowni0,45%.588
.Ogłoszenie listy kandydatów0,42%.540
.Przedłużony okres zasiłkowy0,18%.240
.Dochód z gospodarstwa rolnego0,13%.174
.Nowy okres zasiłkowy 2008/20090,16%.207
. Działania podejmowane przez organ właściwy wierzyciela0,10%.128
.Nowe świadczenie - dodatek dla dzieci uczęszczających do zerówki0,18%.235
.Komunikat w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka0,26%.338
.Wypłata świadczeń rodzinnych dla rolników0,13%.167
.Osoby uprawnione0,22%.288
.Wymagane dokumenty0,25%.322
.Wzory druków0,24%.315
.Katalog dochodu utraconego i uzyskanego0,13%.165
.Rodzaje świadczeń0,40%.516
.Zmiany kwot świadczeń rodzinnych0,27%.346
.Wzory druków0,11%.146
. Wzory druków0,29%.373
.Osoby uprawnione0,35%.455
.Pomoc społeczna, jej cele i zadania0,26%.333
.Pomoc społeczna - nowe kryteria0,30%.391
.Rejestr zmian20,15%.26225
.Wzory druków0,20%.266
.Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych0,37%.485
.Zmiany w przepisach o dodatkach mieszkaniowych0,23%.293
.Ogłoszenie wyniku konkursu0,03%.34
.Nabór- stanowisko urzędnicze0,09%.111
.Działania podejmowane przez organ właściwy dłużnika alimentacyjnego0,11%.137
.Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych0,14%.181
.Procedura postępowania0,10%.127
.Wstrzymanie prawa do zaliczki alimentacyjnej0,10%.126
.Wysokość zaliczki alimentacyjnej0,12%.159
.Wymagane dokumenty0,12%.162
.Osoby uprawnione do świadczenia z funduszu alimentacyjnego0,16%.208
.Osoby uprawnione0,13%.171
.Definicja zaliczki alimentacyjnej0,11%.146
.Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego0,16%.208
.Wymagane dokumenty0,15%.198
.Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego0,14%.188
.Dochód uprawniający do świadczeń0,14%.177
.Zaliczka alimetacyjna - Nowy okres zasiłkowy0,13%.163
.Lista kandydatów0,03%.43
.Ogłoszenie wyniku konkursu0,03%.36
.Ogłoszenie wyniku konkursu0,03%.34
.Nowelizacja rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881, z późn. zm.)0,18%.238
.Przetarg nieograniczony na świadczenie w roku 2010 usług o charakterze pielęgnacyjno-opiekuńczym.0,12%.154
.Przetarg nieograniczony na świadczenie w roku 2010 usług przygotowania, dostawy i wydawania posiłków.0,16%.214
.Nabór-KIEROWNIK SEKCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I NOCLEGOWNI0,00%.4
.Oferty pracy na rok 20090,46%.603
.Oferty pracy na rok 20080,24%.310
.Test0,00%.1
.Oferty pracy na rok 20100,44%.578
.ŚWIADCZENIE USŁUG O CHARAKTERZE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.0,18%.236
.ŚWIADCZENIE USŁUG PRZYGOTOWANIA, DOSTAWY i WYDAWANIA POSIŁKÓW w okresie od 02.01.2011r. do 31.12.2011r.0,17%.222
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY z dnia 26.10.20100,01%.9
.Ogłoszenia:0,43%.556
.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dnia 06.12.2010.0,15%.195
.Oferty pracy na rok 20111,52%.1984
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - BZP nr 288108 z dnia 14.09.20110,19%.250
.ŚWIADCZENIE USŁUG O CHARAKTERZE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM MOPS.271.02.20110,21%.270
.ŚWIADCZENIE USŁUG PRZYGOTOWANIA, DOSTAWY i WYDAWANIA POSIŁKÓW w okresie od 02.01.2012r. do 31.12.2012r - MOPS.271.03.20110,23%.301
.ŚWIADCZENIE USŁUG O CHARAKTERZE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM-MOPS.271.01.20120,15%.191
.ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU CYKLU SZKOLEŃ W FORM IE WARSZTATÓW-MOPS.271.02.20120,22%.288
.ODPOWIEDZI na PYTANIA i WYJAŚNIENIA dotyczące SIWZ - dnia 2012.11.090,16%.209
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY z dnia 2012.11.140,16%.209
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY z dnia 2012.11.15 - Dot. sprawy MOPS.271.02.20120,15%.193
.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - BZP nr 468634 z dnia 23.11.20120,20%.265
.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - BZP nr 484510 z dnia 03.12.20120,21%.273
.Przetarg nieograniczony na ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU CYKLU SZKOLEŃ W FORMIE WARSZTATÓW0,27%.357
.MOPS.271.01.20130,18%.236
.MOPS.271.02.2013 PRZEPROWADZENIE CYKLU SZKOLEŃ W FORMIE WARSZTATÓW0,27%.357
.ODPOWIEDZI na PYTANIA i WYJAŚNIENIA dotyczące SIWZ - z dnia 2013.05.07.0,21%.270
.Dot. sprawy MOPS.271.02.2013 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY dot. Części 1,2,3,4,5,6 ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot. Części 70,19%.247
.ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE OFERTY dot. Części 40,18%.240
.Dot. sprawy MOPS.271.02.20130,22%.281
.MOPS.271.04.20130,18%.238
.MOPS.271.04.20130,00%.1
.Dot sprawy MOSP.271.04.20130,17%.217
.Dot. sprawy MOPS.271.03.20130,19%.245
.Dot. sprawy MOPS.271.04.20130,18%.228
.Konkurs0,00%.1
.Oferty pracy na rok 20140,36%.470
.Dot. sprawy MOPS.271.01.20140,16%.212
.Dot. sprawy MOPS.271.02.20140,19%.244
.Dot. sprawy MOPS.271.02.20140,11%.149
.Dot. sprawy MOPS.271.02.20140,11%.146
.Oferty pracy na rok 20150,20%.264
.MOPS.271.01.2015 - SIWZ0,18%.232
.Ogłoszenie wyniku konkursu stanowisko urzędnicze - podinspektor0,07%.96
.Dot. sprawy MOPS.271.01.20150,07%.97
.MOPS.271.02.20150,08%.99
.MOPS.271.01.20150,10%.131
.MOPS.271.01.20150,11%.143
.MOPS.271.01.20150,12%.159
.Nabór - stanowisko urzędnicze referent0,00%.2
.Oferty Pracy na rok 20160,47%.608
.Wymagane dokumenty0,06%.75
.Wymagane dokumenty0,06%.73
.Wymagane dokumenty0,06%.72
.Wymagane dokumenty0,06%.72
.Wymagane dokumenty0,06%.72
.MOPS.271.01.16 - Ogłoszenie o zamówieniu usługi - „SWIADCZENIE W ROKU 2017 USŁUG O CHARAKTERZE PIELEGNACYJNO-OPIEKUNCZYM”0,11%.147
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W DNIU 25.11.2016 r.0,06%.74
.MOPS.271.01.16 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY0,05%.66
.Dot. przetargu nr sprawy: MOPS.271.01.2016 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, BZP nr 369304-2016 z dn. 19.12.20160,05%.62
.Plan zamówień publicznych jednostki 20170,08%.105
.Oferty Pracy na rok 20170,34%.444
.MOPS.271.01.17 - Przetarg nieograniczony pn. "ŚWIADCZENIE USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA RODZIN W KRYZYSIE "0,15%.196
.Przetarg nieograniczony pn. USŁUGI OPIEKUŃCZE w 2018r.0,02%.27
 
.

. .
BIP - liczba wejść: 34185