MOPS Luboń
Źródlana 1
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Statystyka1,97%.2958
.Strona główna25,48%.38232
.Redakcja1,05%.1572
.Godziny Urzędowania0,77%.1149
.Dane teleadresowe2,18%.3268
.Statut0,49%.741
.Świadczenia z pomocy społecznej0,45%.680
.Nagłówek 10,00%.5
.Wyszukiwarka0,09%.135
.Struktura organizacyjna0,08%.116
.Konkurs-księgowa0,09%.136
.Ogłoszenie listy kandytów0,08%.115
.Ogłoszenie wyniuku konkursu -księgowa0,07%.99
.Konkurs referent sekcji dodatków mieszkaniowych0,09%.132
.Nabór - referent sekcji świadczeń rodzinnych0,10%.154
.Ogłoszenie listy kandydatów0,08%.121
.Ogłoszenie listy kandydatów0,07%.109
.Ogłoszenie wyniku konkursu- referent sekcji świadczeń rodzinnych0,08%.113
.Ogłoszenie wyniku konkursu- referent sekcji dodatkow mieszkaniowych0,06%.90
.Nabór-referent sekcji świadczeń0,06%.96
.Ogłoszenie o zakończeniu procedury naboru na stanowisko referent sekcji świadczeń rodzinnych0,06%.85
.TEST0,00%.6
.Ogłoszenie wyniku konkursu - inspektor sekcji świadczeń rodzinnych0,06%.93
.Test0,00%.6
.Świad. usług przygotowania, dostawy i wydawania posiłków.7,18%.10778
.Struktura organizacyjna1,87%.2805
.Dokumenty1,37%.2061
.Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych.0,56%.833
.Nabór - podinspektor0,36%.540
.Ogłoszenie listy kandydatów0,06%.83
.Ogłoszenie wyniku konkursu - podinspektor0,04%.67
.Elektroniczny Urząd Podawczy0,78%.1169
.Nabór na stanowisko pracownika socjalnego0,40%.607
.Nabór referent ds ekonomicznych0,81%.1213
.Ogłoszenie listy kandydatów0,45%.677
.Nabór - referent0,42%.636
.Ogłoszenie wyniku konkursu - referent do spraw ekonomicznych0,45%.677
.Ogłoszenie listy kandydatów0,42%.635
.Konkurs podinspektor sekcji świadczeń0,33%.495
.Przetarg nieograniczony na świadczenie w roku 2009 usług o charakterze pielęgnacyjno-opiekuńczym.0,57%.855
.Przetarg nieograniczony na świadczenie w roku 2009 usług przygotowania, dostawy i wydawania posiłków.0,65%.970
.Nabór - podinspektor0,47%.700
.Ogłoszenie listy kandydatów0,44%.661
.Ogłoszenie listy kandydatów0,95%.1423
.Ogłoszenie listy kandydatów0,62%.933
.Nabór - kierownik sekcji pomocy społecznej i noclegowni0,46%.685
.Ogłoszenie listy kandydatów0,41%.618
.Przedłużony okres zasiłkowy0,18%.272
.Dochód z gospodarstwa rolnego0,14%.214
.Nowy okres zasiłkowy 2008/20090,16%.233
. Działania podejmowane przez organ właściwy wierzyciela0,11%.172
.Nowe świadczenie - dodatek dla dzieci uczęszczających do zerówki0,18%.269
.Komunikat w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka0,25%.368
.Wypłata świadczeń rodzinnych dla rolników0,15%.220
.Osoby uprawnione0,23%.342
.Wymagane dokumenty0,25%.380
.Wzory druków0,25%.373
.Katalog dochodu utraconego i uzyskanego0,14%.209
.Rodzaje świadczeń0,40%.600
.Zmiany kwot świadczeń rodzinnych0,25%.380
.Wzory druków0,13%.191
. Wzory druków0,28%.419
.Osoby uprawnione0,34%.512
.Pomoc społeczna, jej cele i zadania0,27%.410
.Pomoc społeczna - nowe kryteria0,30%.451
.Rejestr zmian20,06%.30099
.Wzory druków0,21%.316
.Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych0,38%.564
.Zmiany w przepisach o dodatkach mieszkaniowych0,24%.362
.Ogłoszenie wyniku konkursu0,02%.34
.Nabór- stanowisko urzędnicze0,07%.111
.Działania podejmowane przez organ właściwy dłużnika alimentacyjnego0,12%.182
.Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych0,16%.237
.Procedura postępowania0,11%.171
.Wstrzymanie prawa do zaliczki alimentacyjnej0,11%.165
.Wysokość zaliczki alimentacyjnej0,13%.191
.Wymagane dokumenty0,13%.195
.Osoby uprawnione do świadczenia z funduszu alimentacyjnego0,18%.276
.Osoby uprawnione0,13%.201
.Definicja zaliczki alimentacyjnej0,12%.176
.Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego0,19%.287
.Wymagane dokumenty0,18%.269
.Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego0,15%.224
.Dochód uprawniający do świadczeń0,14%.208
.Zaliczka alimetacyjna - Nowy okres zasiłkowy0,14%.203
.Lista kandydatów0,03%.43
.Ogłoszenie wyniku konkursu0,02%.36
.Ogłoszenie wyniku konkursu0,02%.34
.Nowelizacja rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881, z późn. zm.)0,18%.263
.Przetarg nieograniczony na świadczenie w roku 2010 usług o charakterze pielęgnacyjno-opiekuńczym.0,12%.173
.Przetarg nieograniczony na świadczenie w roku 2010 usług przygotowania, dostawy i wydawania posiłków.0,16%.233
.Nabór-KIEROWNIK SEKCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I NOCLEGOWNI0,00%.4
.Oferty pracy na rok 20090,43%.649
.Oferty pracy na rok 20080,24%.364
.Test0,00%.1
.Oferty pracy na rok 20100,42%.624
.ŚWIADCZENIE USŁUG O CHARAKTERZE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.0,17%.248
.ŚWIADCZENIE USŁUG PRZYGOTOWANIA, DOSTAWY i WYDAWANIA POSIŁKÓW w okresie od 02.01.2011r. do 31.12.2011r.0,16%.237
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY z dnia 26.10.20100,01%.9
.Ogłoszenia:0,43%.650
.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dnia 06.12.2010.0,14%.213
.Oferty pracy na rok 20111,37%.2057
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - BZP nr 288108 z dnia 14.09.20110,18%.263
.ŚWIADCZENIE USŁUG O CHARAKTERZE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM MOPS.271.02.20110,19%.286
.ŚWIADCZENIE USŁUG PRZYGOTOWANIA, DOSTAWY i WYDAWANIA POSIŁKÓW w okresie od 02.01.2012r. do 31.12.2012r - MOPS.271.03.20110,23%.344
.ŚWIADCZENIE USŁUG O CHARAKTERZE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM-MOPS.271.01.20120,14%.206
.ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU CYKLU SZKOLEŃ W FORM IE WARSZTATÓW-MOPS.271.02.20120,20%.307
.ODPOWIEDZI na PYTANIA i WYJAŚNIENIA dotyczące SIWZ - dnia 2012.11.090,15%.228
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY z dnia 2012.11.140,15%.225
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY z dnia 2012.11.15 - Dot. sprawy MOPS.271.02.20120,14%.212
.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - BZP nr 468634 z dnia 23.11.20120,21%.308
.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - BZP nr 484510 z dnia 03.12.20120,21%.319
.Przetarg nieograniczony na ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU CYKLU SZKOLEŃ W FORMIE WARSZTATÓW0,28%.416
.MOPS.271.01.20130,19%.292
.MOPS.271.02.2013 PRZEPROWADZENIE CYKLU SZKOLEŃ W FORMIE WARSZTATÓW0,27%.405
.ODPOWIEDZI na PYTANIA i WYJAŚNIENIA dotyczące SIWZ - z dnia 2013.05.07.0,21%.322
.Dot. sprawy MOPS.271.02.2013 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY dot. Części 1,2,3,4,5,6 ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot. Części 70,19%.290
.ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE OFERTY dot. Części 40,19%.285
.Dot. sprawy MOPS.271.02.20130,22%.323
.MOPS.271.04.20130,21%.321
.MOPS.271.04.20130,00%.1
.Dot sprawy MOSP.271.04.20130,18%.268
.Dot. sprawy MOPS.271.03.20130,20%.294
.Dot. sprawy MOPS.271.04.20130,17%.256
.Konkurs0,00%.1
.Oferty pracy na rok 20140,35%.530
.Dot. sprawy MOPS.271.01.20140,18%.275
.Dot. sprawy MOPS.271.02.20140,20%.301
.Dot. sprawy MOPS.271.02.20140,14%.206
.Dot. sprawy MOPS.271.02.20140,14%.203
.Oferty pracy na rok 20150,23%.349
.MOPS.271.01.2015 - SIWZ0,21%.315
.Ogłoszenie wyniku konkursu stanowisko urzędnicze - podinspektor0,08%.125
.Dot. sprawy MOPS.271.01.20150,10%.151
.MOPS.271.02.20150,10%.147
.MOPS.271.01.20150,13%.191
.MOPS.271.01.20150,13%.199
.MOPS.271.01.20150,14%.217
.Nabór - stanowisko urzędnicze referent0,00%.2
.Oferty Pracy na rok 20160,45%.679
.Wymagane dokumenty0,09%.133
.Wymagane dokumenty0,09%.131
.Wymagane dokumenty0,09%.130
.Wymagane dokumenty0,09%.130
.Wymagane dokumenty0,09%.130
.MOPS.271.01.16 - Ogłoszenie o zamówieniu usługi - „SWIADCZENIE W ROKU 2017 USŁUG O CHARAKTERZE PIELEGNACYJNO-OPIEKUNCZYM”0,14%.212
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W DNIU 25.11.2016 r.0,09%.137
.MOPS.271.01.16 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY0,08%.122
.Dot. przetargu nr sprawy: MOPS.271.01.2016 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, BZP nr 369304-2016 z dn. 19.12.20160,12%.182
.Plan zamówień publicznych jednostki 20170,13%.201
.Oferty Pracy na rok 20170,47%.703
.MOPS.271.01.17 - Przetarg nieograniczony pn. "ŚWIADCZENIE USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA RODZIN W KRYZYSIE "0,25%.375
.Przetarg nieograniczony pn. USŁUGI OPIEKUŃCZE w 2018r.0,19%.290
.Oferty pracy na rok 20180,00%.1
.Oferty pracy na rok 20180,41%.614
.Plan zmówień publicznych jednostki 20180,06%.93
.Elektroniczny Urząd Podawczy0,08%.113
.Elektroniczny Urząd Podawczy0,07%.111
.Elektroniczny Urząd Podawczy0,07%.110
.Elektroniczny Urząd Podawczy0,07%.110
.Elektroniczny Urząd Podawczy0,07%.110
.Elektroniczny Urząd Podawczy0,07%.110
.Dane teleadresowe0,09%.136
.ŚWIADCZENIE USŁUG PRZYGOTOWANIA, DOSTAWY i WYDAWANIA POSIŁKÓW w okresie od 02.01.2012r. do 31.12.2012r - MOPS.271.03.20110,02%.36
.ŚWIADCZENIE USŁUG PRZYGOTOWANIA, DOSTAWY i WYDAWANIA POSIŁKÓW w okresie od 02.01.2012r. do 31.12.2012r - MOPS.271.03.20110,02%.34
.ŚWIADCZENIE USŁUG PRZYGOTOWANIA, DOSTAWY i WYDAWANIA POSIŁKÓW w okresie od 02.01.2012r. do 31.12.2012r - MOPS.271.03.20110,02%.33
.ŚWIADCZENIE USŁUG PRZYGOTOWANIA, DOSTAWY i WYDAWANIA POSIŁKÓW w okresie od 02.01.2012r. do 31.12.2012r - MOPS.271.03.20110,02%.33
.ŚWIADCZENIE USŁUG PRZYGOTOWANIA, DOSTAWY i WYDAWANIA POSIŁKÓW w okresie od 02.01.2012r. do 31.12.2012r - MOPS.271.03.20110,02%.33
.Oferty pracy na rok 20180,16%.242
.Oferty pracy na rok 20180,16%.240
.Ochrona danych osobowych0,00%.1
.Ochrona danych osobowych0,05%.69
 
.

. .
BIP - liczba wejść: 38232