MOPS Luboń
Źródlana 1
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Statystyka1,97%.2654
.Strona główna26,15%.35256
.Redakcja1,08%.1454
.Godziny Urzędowania0,76%.1025
.Dane teleadresowe2,31%.3119
.Statut0,52%.700
.Świadczenia z pomocy społecznej0,43%.583
.Nagłówek 10,00%.5
.Wyszukiwarka0,09%.128
.Struktura organizacyjna0,09%.116
.Konkurs-księgowa0,10%.136
.Ogłoszenie listy kandytów0,09%.115
.Ogłoszenie wyniuku konkursu -księgowa0,07%.99
.Konkurs referent sekcji dodatków mieszkaniowych0,10%.132
.Nabór - referent sekcji świadczeń rodzinnych0,11%.154
.Ogłoszenie listy kandydatów0,09%.121
.Ogłoszenie listy kandydatów0,08%.109
.Ogłoszenie wyniku konkursu- referent sekcji świadczeń rodzinnych0,08%.113
.Ogłoszenie wyniku konkursu- referent sekcji dodatkow mieszkaniowych0,07%.90
.Nabór-referent sekcji świadczeń0,07%.96
.Ogłoszenie o zakończeniu procedury naboru na stanowisko referent sekcji świadczeń rodzinnych0,06%.85
.TEST0,00%.6
.Ogłoszenie wyniku konkursu - inspektor sekcji świadczeń rodzinnych0,07%.93
.Test0,00%.6
.Świad. usług przygotowania, dostawy i wydawania posiłków.7,99%.10768
.Struktura organizacyjna1,92%.2586
.Dokumenty1,37%.1843
.Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych.0,61%.823
.Nabór - podinspektor0,35%.477
.Ogłoszenie listy kandydatów0,06%.83
.Ogłoszenie wyniku konkursu - podinspektor0,05%.67
.Elektroniczny Urząd Podawczy0,79%.1066
.Nabór na stanowisko pracownika socjalnego0,40%.541
.Nabór referent ds ekonomicznych0,82%.1110
.Ogłoszenie listy kandydatów0,46%.624
.Nabór - referent0,41%.556
.Ogłoszenie wyniku konkursu - referent do spraw ekonomicznych0,43%.586
.Ogłoszenie listy kandydatów0,41%.556
.Konkurs podinspektor sekcji świadczeń0,33%.446
.Przetarg nieograniczony na świadczenie w roku 2009 usług o charakterze pielęgnacyjno-opiekuńczym.0,54%.732
.Przetarg nieograniczony na świadczenie w roku 2009 usług przygotowania, dostawy i wydawania posiłków.0,64%.858
.Nabór - podinspektor0,46%.618
.Ogłoszenie listy kandydatów0,43%.586
.Ogłoszenie listy kandydatów1,01%.1358
.Ogłoszenie listy kandydatów0,60%.812
.Nabór - kierownik sekcji pomocy społecznej i noclegowni0,45%.609
.Ogłoszenie listy kandydatów0,42%.561
.Przedłużony okres zasiłkowy0,18%.247
.Dochód z gospodarstwa rolnego0,14%.185
.Nowy okres zasiłkowy 2008/20090,16%.215
. Działania podejmowane przez organ właściwy wierzyciela0,10%.140
.Nowe świadczenie - dodatek dla dzieci uczęszczających do zerówki0,18%.245
.Komunikat w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka0,26%.348
.Wypłata świadczeń rodzinnych dla rolników0,13%.181
.Osoby uprawnione0,22%.303
.Wymagane dokumenty0,26%.344
.Wzory druków0,25%.331
.Katalog dochodu utraconego i uzyskanego0,13%.176
.Rodzaje świadczeń0,40%.534
.Zmiany kwot świadczeń rodzinnych0,26%.355
.Wzory druków0,12%.157
. Wzory druków0,28%.383
.Osoby uprawnione0,35%.466
.Pomoc społeczna, jej cele i zadania0,26%.352
.Pomoc społeczna - nowe kryteria0,30%.404
.Rejestr zmian20,11%.27114
.Wzory druków0,21%.279
.Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych0,37%.502
.Zmiany w przepisach o dodatkach mieszkaniowych0,23%.308
.Ogłoszenie wyniku konkursu0,03%.34
.Nabór- stanowisko urzędnicze0,08%.111
.Działania podejmowane przez organ właściwy dłużnika alimentacyjnego0,11%.149
.Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych0,14%.191
.Procedura postępowania0,10%.138
.Wstrzymanie prawa do zaliczki alimentacyjnej0,10%.135
.Wysokość zaliczki alimentacyjnej0,12%.168
.Wymagane dokumenty0,13%.170
.Osoby uprawnione do świadczenia z funduszu alimentacyjnego0,16%.220
.Osoby uprawnione0,13%.179
.Definicja zaliczki alimentacyjnej0,11%.154
.Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego0,17%.227
.Wymagane dokumenty0,16%.215
.Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego0,15%.198
.Dochód uprawniający do świadczeń0,14%.186
.Zaliczka alimetacyjna - Nowy okres zasiłkowy0,13%.172
.Lista kandydatów0,03%.43
.Ogłoszenie wyniku konkursu0,03%.36
.Ogłoszenie wyniku konkursu0,03%.34
.Nowelizacja rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881, z późn. zm.)0,18%.246
.Przetarg nieograniczony na świadczenie w roku 2010 usług o charakterze pielęgnacyjno-opiekuńczym.0,12%.159
.Przetarg nieograniczony na świadczenie w roku 2010 usług przygotowania, dostawy i wydawania posiłków.0,16%.219
.Nabór-KIEROWNIK SEKCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I NOCLEGOWNI0,00%.4
.Oferty pracy na rok 20090,46%.615
.Oferty pracy na rok 20080,24%.326
.Test0,00%.1
.Oferty pracy na rok 20100,44%.590
.ŚWIADCZENIE USŁUG O CHARAKTERZE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.0,18%.239
.ŚWIADCZENIE USŁUG PRZYGOTOWANIA, DOSTAWY i WYDAWANIA POSIŁKÓW w okresie od 02.01.2011r. do 31.12.2011r.0,17%.227
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY z dnia 26.10.20100,01%.9
.Ogłoszenia:0,43%.578
.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dnia 06.12.2010.0,15%.198
.Oferty pracy na rok 20111,48%.2000
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - BZP nr 288108 z dnia 14.09.20110,19%.255
.ŚWIADCZENIE USŁUG O CHARAKTERZE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM MOPS.271.02.20110,20%.274
.ŚWIADCZENIE USŁUG PRZYGOTOWANIA, DOSTAWY i WYDAWANIA POSIŁKÓW w okresie od 02.01.2012r. do 31.12.2012r - MOPS.271.03.20110,23%.305
.ŚWIADCZENIE USŁUG O CHARAKTERZE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM-MOPS.271.01.20120,14%.194
.ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU CYKLU SZKOLEŃ W FORM IE WARSZTATÓW-MOPS.271.02.20120,22%.291
.ODPOWIEDZI na PYTANIA i WYJAŚNIENIA dotyczące SIWZ - dnia 2012.11.090,16%.214
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY z dnia 2012.11.140,16%.212
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY z dnia 2012.11.15 - Dot. sprawy MOPS.271.02.20120,15%.197
.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - BZP nr 468634 z dnia 23.11.20120,20%.275
.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - BZP nr 484510 z dnia 03.12.20120,21%.287
.Przetarg nieograniczony na ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU CYKLU SZKOLEŃ W FORMIE WARSZTATÓW0,27%.369
.MOPS.271.01.20130,18%.249
.MOPS.271.02.2013 PRZEPROWADZENIE CYKLU SZKOLEŃ W FORMIE WARSZTATÓW0,28%.372
.ODPOWIEDZI na PYTANIA i WYJAŚNIENIA dotyczące SIWZ - z dnia 2013.05.07.0,21%.281
.Dot. sprawy MOPS.271.02.2013 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY dot. Części 1,2,3,4,5,6 ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot. Części 70,19%.256
.ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE OFERTY dot. Części 40,19%.251
.Dot. sprawy MOPS.271.02.20130,22%.292
.MOPS.271.04.20130,18%.248
.MOPS.271.04.20130,00%.1
.Dot sprawy MOSP.271.04.20130,17%.232
.Dot. sprawy MOPS.271.03.20130,19%.257
.Dot. sprawy MOPS.271.04.20130,18%.237
.Konkurs0,00%.1
.Oferty pracy na rok 20140,36%.486
.Dot. sprawy MOPS.271.01.20140,17%.224
.Dot. sprawy MOPS.271.02.20140,19%.255
.Dot. sprawy MOPS.271.02.20140,12%.160
.Dot. sprawy MOPS.271.02.20140,12%.157
.Oferty pracy na rok 20150,21%.283
.MOPS.271.01.2015 - SIWZ0,19%.252
.Ogłoszenie wyniku konkursu stanowisko urzędnicze - podinspektor0,08%.102
.Dot. sprawy MOPS.271.01.20150,08%.112
.MOPS.271.02.20150,08%.113
.MOPS.271.01.20150,11%.148
.MOPS.271.01.20150,12%.158
.MOPS.271.01.20150,13%.173
.Nabór - stanowisko urzędnicze referent0,00%.2
.Oferty Pracy na rok 20160,46%.621
.Wymagane dokumenty0,07%.97
.Wymagane dokumenty0,07%.95
.Wymagane dokumenty0,07%.94
.Wymagane dokumenty0,07%.94
.Wymagane dokumenty0,07%.94
.MOPS.271.01.16 - Ogłoszenie o zamówieniu usługi - „SWIADCZENIE W ROKU 2017 USŁUG O CHARAKTERZE PIELEGNACYJNO-OPIEKUNCZYM”0,13%.169
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W DNIU 25.11.2016 r.0,07%.97
.MOPS.271.01.16 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY0,06%.78
.Dot. przetargu nr sprawy: MOPS.271.01.2016 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, BZP nr 369304-2016 z dn. 19.12.20160,07%.92
.Plan zamówień publicznych jednostki 20170,10%.140
.Oferty Pracy na rok 20170,43%.574
.MOPS.271.01.17 - Przetarg nieograniczony pn. "ŚWIADCZENIE USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA RODZIN W KRYZYSIE "0,18%.247
.Przetarg nieograniczony pn. USŁUGI OPIEKUŃCZE w 2018r.0,10%.130
.Oferty pracy na rok 20180,00%.1
.Oferty pracy na rok 20180,05%.73
.Plan zmówień publicznych jednostki 20180,01%.15
.Elektroniczny Urząd Podawczy0,01%.10
.Elektroniczny Urząd Podawczy0,01%.8
.Elektroniczny Urząd Podawczy0,01%.7
.Elektroniczny Urząd Podawczy0,01%.7
.Elektroniczny Urząd Podawczy0,01%.7
.Elektroniczny Urząd Podawczy0,01%.7
 
.

. .
BIP - liczba wejść: 35256