MOPS Luboń
Źródlana 1
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Statystyka1,98%.3031
.Strona główna25,42%.38847
.Redakcja1,05%.1597
.Godziny Urzędowania0,77%.1180
.Dane teleadresowe2,16%.3297
.Statut0,49%.744
.Świadczenia z pomocy społecznej0,46%.708
.Nagłówek 10,00%.5
.Wyszukiwarka0,09%.137
.Struktura organizacyjna0,08%.116
.Konkurs-księgowa0,09%.136
.Ogłoszenie listy kandytów0,08%.115
.Ogłoszenie wyniuku konkursu -księgowa0,06%.99
.Konkurs referent sekcji dodatków mieszkaniowych0,09%.132
.Nabór - referent sekcji świadczeń rodzinnych0,10%.154
.Ogłoszenie listy kandydatów0,08%.121
.Ogłoszenie listy kandydatów0,07%.109
.Ogłoszenie wyniku konkursu- referent sekcji świadczeń rodzinnych0,07%.113
.Ogłoszenie wyniku konkursu- referent sekcji dodatkow mieszkaniowych0,06%.90
.Nabór-referent sekcji świadczeń0,06%.96
.Ogłoszenie o zakończeniu procedury naboru na stanowisko referent sekcji świadczeń rodzinnych0,06%.85
.TEST0,00%.6
.Ogłoszenie wyniku konkursu - inspektor sekcji świadczeń rodzinnych0,06%.93
.Test0,00%.6
.Świad. usług przygotowania, dostawy i wydawania posiłków.7,05%.10780
.Struktura organizacyjna1,88%.2869
.Dokumenty1,39%.2122
.Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych.0,55%.835
.Nabór - podinspektor0,36%.549
.Ogłoszenie listy kandydatów0,05%.83
.Ogłoszenie wyniku konkursu - podinspektor0,04%.67
.Elektroniczny Urząd Podawczy0,77%.1184
.Nabór na stanowisko pracownika socjalnego0,40%.616
.Nabór referent ds ekonomicznych0,81%.1235
.Ogłoszenie listy kandydatów0,44%.679
.Nabór - referent0,42%.644
.Ogłoszenie wyniku konkursu - referent do spraw ekonomicznych0,45%.692
.Ogłoszenie listy kandydatów0,42%.647
.Konkurs podinspektor sekcji świadczeń0,33%.499
.Przetarg nieograniczony na świadczenie w roku 2009 usług o charakterze pielęgnacyjno-opiekuńczym.0,57%.868
.Przetarg nieograniczony na świadczenie w roku 2009 usług przygotowania, dostawy i wydawania posiłków.0,64%.984
.Nabór - podinspektor0,46%.708
.Ogłoszenie listy kandydatów0,44%.670
.Ogłoszenie listy kandydatów0,94%.1430
.Ogłoszenie listy kandydatów0,62%.944
.Nabór - kierownik sekcji pomocy społecznej i noclegowni0,46%.702
.Ogłoszenie listy kandydatów0,40%.618
.Przedłużony okres zasiłkowy0,18%.277
.Dochód z gospodarstwa rolnego0,14%.216
.Nowy okres zasiłkowy 2008/20090,15%.236
. Działania podejmowane przez organ właściwy wierzyciela0,12%.177
.Nowe świadczenie - dodatek dla dzieci uczęszczających do zerówki0,18%.272
.Komunikat w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka0,24%.372
.Wypłata świadczeń rodzinnych dla rolników0,15%.224
.Osoby uprawnione0,23%.349
.Wymagane dokumenty0,25%.381
.Wzory druków0,25%.377
.Katalog dochodu utraconego i uzyskanego0,14%.213
.Rodzaje świadczeń0,40%.616
.Zmiany kwot świadczeń rodzinnych0,25%.382
.Wzory druków0,13%.198
. Wzory druków0,28%.423
.Osoby uprawnione0,34%.520
.Pomoc społeczna, jej cele i zadania0,27%.418
.Pomoc społeczna - nowe kryteria0,30%.456
.Rejestr zmian20,11%.30725
.Wzory druków0,21%.320
.Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych0,38%.577
.Zmiany w przepisach o dodatkach mieszkaniowych0,24%.366
.Ogłoszenie wyniku konkursu0,02%.34
.Nabór- stanowisko urzędnicze0,07%.111
.Działania podejmowane przez organ właściwy dłużnika alimentacyjnego0,12%.186
.Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych0,16%.243
.Procedura postępowania0,11%.172
.Wstrzymanie prawa do zaliczki alimentacyjnej0,11%.166
.Wysokość zaliczki alimentacyjnej0,13%.193
.Wymagane dokumenty0,13%.199
.Osoby uprawnione do świadczenia z funduszu alimentacyjnego0,18%.278
.Osoby uprawnione0,14%.217
.Definicja zaliczki alimentacyjnej0,12%.178
.Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego0,19%.297
.Wymagane dokumenty0,18%.273
.Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego0,15%.225
.Dochód uprawniający do świadczeń0,14%.213
.Zaliczka alimetacyjna - Nowy okres zasiłkowy0,14%.209
.Lista kandydatów0,03%.43
.Ogłoszenie wyniku konkursu0,02%.36
.Ogłoszenie wyniku konkursu0,02%.34
.Nowelizacja rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881, z późn. zm.)0,17%.265
.Przetarg nieograniczony na świadczenie w roku 2010 usług o charakterze pielęgnacyjno-opiekuńczym.0,11%.175
.Przetarg nieograniczony na świadczenie w roku 2010 usług przygotowania, dostawy i wydawania posiłków.0,15%.234
.Nabór-KIEROWNIK SEKCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I NOCLEGOWNI0,00%.4
.Oferty pracy na rok 20090,43%.653
.Oferty pracy na rok 20080,24%.369
.Test0,00%.1
.Oferty pracy na rok 20100,41%.628
.ŚWIADCZENIE USŁUG O CHARAKTERZE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.0,16%.250
.ŚWIADCZENIE USŁUG PRZYGOTOWANIA, DOSTAWY i WYDAWANIA POSIŁKÓW w okresie od 02.01.2011r. do 31.12.2011r.0,16%.240
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY z dnia 26.10.20100,01%.9
.Ogłoszenia:0,44%.670
.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dnia 06.12.2010.0,14%.214
.Oferty pracy na rok 20111,35%.2068
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - BZP nr 288108 z dnia 14.09.20110,17%.265
.ŚWIADCZENIE USŁUG O CHARAKTERZE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM MOPS.271.02.20110,19%.286
.ŚWIADCZENIE USŁUG PRZYGOTOWANIA, DOSTAWY i WYDAWANIA POSIŁKÓW w okresie od 02.01.2012r. do 31.12.2012r - MOPS.271.03.20110,23%.344
.ŚWIADCZENIE USŁUG O CHARAKTERZE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM-MOPS.271.01.20120,13%.206
.ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU CYKLU SZKOLEŃ W FORM IE WARSZTATÓW-MOPS.271.02.20120,20%.307
.ODPOWIEDZI na PYTANIA i WYJAŚNIENIA dotyczące SIWZ - dnia 2012.11.090,15%.228
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY z dnia 2012.11.140,15%.226
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY z dnia 2012.11.15 - Dot. sprawy MOPS.271.02.20120,14%.213
.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - BZP nr 468634 z dnia 23.11.20120,21%.317
.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - BZP nr 484510 z dnia 03.12.20120,21%.323
.Przetarg nieograniczony na ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU CYKLU SZKOLEŃ W FORMIE WARSZTATÓW0,28%.427
.MOPS.271.01.20130,20%.303
.MOPS.271.02.2013 PRZEPROWADZENIE CYKLU SZKOLEŃ W FORMIE WARSZTATÓW0,27%.411
.ODPOWIEDZI na PYTANIA i WYJAŚNIENIA dotyczące SIWZ - z dnia 2013.05.07.0,22%.329
.Dot. sprawy MOPS.271.02.2013 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY dot. Części 1,2,3,4,5,6 ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot. Części 70,19%.295
.ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE OFERTY dot. Części 40,19%.289
.Dot. sprawy MOPS.271.02.20130,21%.325
.MOPS.271.04.20130,21%.324
.MOPS.271.04.20130,00%.1
.Dot sprawy MOSP.271.04.20130,18%.271
.Dot. sprawy MOPS.271.03.20130,20%.305
.Dot. sprawy MOPS.271.04.20130,17%.260
.Konkurs0,00%.1
.Oferty pracy na rok 20140,35%.535
.Dot. sprawy MOPS.271.01.20140,18%.282
.Dot. sprawy MOPS.271.02.20140,20%.303
.Dot. sprawy MOPS.271.02.20140,14%.208
.Dot. sprawy MOPS.271.02.20140,13%.205
.Oferty pracy na rok 20150,24%.361
.MOPS.271.01.2015 - SIWZ0,22%.329
.Ogłoszenie wyniku konkursu stanowisko urzędnicze - podinspektor0,09%.133
.Dot. sprawy MOPS.271.01.20150,10%.153
.MOPS.271.02.20150,10%.148
.MOPS.271.01.20150,13%.196
.MOPS.271.01.20150,13%.203
.MOPS.271.01.20150,14%.221
.Nabór - stanowisko urzędnicze referent0,00%.2
.Oferty Pracy na rok 20160,45%.693
.Wymagane dokumenty0,09%.134
.Wymagane dokumenty0,09%.132
.Wymagane dokumenty0,09%.131
.Wymagane dokumenty0,09%.131
.Wymagane dokumenty0,09%.131
.MOPS.271.01.16 - Ogłoszenie o zamówieniu usługi - „SWIADCZENIE W ROKU 2017 USŁUG O CHARAKTERZE PIELEGNACYJNO-OPIEKUNCZYM”0,14%.218
.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W DNIU 25.11.2016 r.0,09%.145
.MOPS.271.01.16 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY0,08%.127
.Dot. przetargu nr sprawy: MOPS.271.01.2016 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, BZP nr 369304-2016 z dn. 19.12.20160,13%.202
.Plan zamówień publicznych jednostki 20170,14%.209
.Oferty Pracy na rok 20170,48%.729
.MOPS.271.01.17 - Przetarg nieograniczony pn. "ŚWIADCZENIE USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA RODZIN W KRYZYSIE "0,25%.387
.Przetarg nieograniczony pn. USŁUGI OPIEKUŃCZE w 2018r.0,21%.326
.Oferty pracy na rok 20180,00%.1
.Oferty pracy na rok 20180,44%.666
.Plan zmówień publicznych jednostki 20180,07%.109
.Elektroniczny Urząd Podawczy0,08%.128
.Elektroniczny Urząd Podawczy0,08%.126
.Elektroniczny Urząd Podawczy0,08%.125
.Elektroniczny Urząd Podawczy0,08%.125
.Elektroniczny Urząd Podawczy0,08%.125
.Elektroniczny Urząd Podawczy0,08%.125
.Dane teleadresowe0,11%.165
.ŚWIADCZENIE USŁUG PRZYGOTOWANIA, DOSTAWY i WYDAWANIA POSIŁKÓW w okresie od 02.01.2012r. do 31.12.2012r - MOPS.271.03.20110,02%.36
.ŚWIADCZENIE USŁUG PRZYGOTOWANIA, DOSTAWY i WYDAWANIA POSIŁKÓW w okresie od 02.01.2012r. do 31.12.2012r - MOPS.271.03.20110,02%.34
.ŚWIADCZENIE USŁUG PRZYGOTOWANIA, DOSTAWY i WYDAWANIA POSIŁKÓW w okresie od 02.01.2012r. do 31.12.2012r - MOPS.271.03.20110,02%.33
.ŚWIADCZENIE USŁUG PRZYGOTOWANIA, DOSTAWY i WYDAWANIA POSIŁKÓW w okresie od 02.01.2012r. do 31.12.2012r - MOPS.271.03.20110,02%.33
.ŚWIADCZENIE USŁUG PRZYGOTOWANIA, DOSTAWY i WYDAWANIA POSIŁKÓW w okresie od 02.01.2012r. do 31.12.2012r - MOPS.271.03.20110,02%.33
.Oferty pracy na rok 20180,19%.294
.Oferty pracy na rok 20180,19%.292
.Ochrona danych osobowych0,00%.1
.Ochrona danych osobowych0,07%.103
.Zamówienia publiczne: MOPS.271.01.2018 Postępowanie o udzielenei zmówienia publicznego na wykonanie usług objętych zadaniem pn.: ŚWIADCZENIE W ROKU 2019 USŁUG O CHARAKTERZE PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZYM0,05%.82
 
.

. .
BIP - liczba wejść: 38847